تقویم جشنواره ها

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با راه اندازی پرتال جامع مسابقات و جشنواره های قرآنی در نظر دارد به صورت متمرکز مسابقات ملی قرآن و عترت دانشجویان را که سالانه در کشور برگزار می شود مدیریت نماید . هدف از این سامانه شفاف سازی مسابقات ، استاندارد سازی مسابقات و دسترسی به بانک جامع اطلاعاتی قرآن پژوهان کشوری است . 

 


جشنواره هاآخرین مهلت ثبت نام 5 آذر 1396
آخرین مهلت ارسال اثر 8 آبان 1396
تاریخ برگزاری ششم تا دهم آذرماه
برگزارکننده وزارت بهداشت


آخرین مهلت ثبت نام 29 آبان 1396
آخرین مهلت ارسال اثر 8 آبان 1396
تاریخ برگزاری ششم تا دهم آذرماه
برگزارکننده وزارت بهداشتآخرین مهلت ثبت نام 5 آذر 1396
آخرین مهلت ارسال اثر 8 آبان 1396
تاریخ برگزاری ششم تا دهم آذرماه
برگزارکننده وزارت بهداشت


آخرین مهلت ثبت نام 29 آبان 1396
آخرین مهلت ارسال اثر 8 آبان 1396
تاریخ برگزاری ششم تا دهم آذرماه
برگزارکننده وزارت بهداشتتماس با ما
تلفن ثابت
1
نمابر
1
پست الکترونیک
1
آدرس


نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها